GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Căn cứ quyết định số 58/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.
- Căn cứ quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang làm chủ sở hữu hoạt động theo cơ cấu tổ chức: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty - Kiểm soát viên.
- Căn cứ quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 28/07/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chuyển đổi Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang.
- Ngày 27/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 59/GCN-KDXS ban hành Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số cho Công ty.

 1. Tên, trụ sở chính của công ty:

- Tên đầy đủ:                  

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang.

- Tên tiếng Anh:      

Hau Giang Lottery Company Limited.

- Trụ sở chính:                  

Đường Trần Hưng Đạo, Khu hành chính 406, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

- Văn phòng đại diện

Số 606 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Điện thoại:                      

(84-292)3.813.550 – 3.820.049

- Fax:                              

(84-292)3.813.550 – 3.820.049

- Website:                         

http://www.xshaugiang.com          

- Email:                             

xshgpkt@gmail.com

- Mã số thuế:                    

1800545163

- Chủ tịch:

Ông Cao Thanh Tùng

2. Trạm giao dịch thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: 125B Trần Bình Trọng, phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/fax: (08)3.924.1680

3. Ngành nghề kinh doanh

 - Ngành nghề kinh doanh: tổ chức in ấn và phát hành vé số kiến thiết, quay số mở thưởng, trả thưởng theo đúng chính sách chế độ qui định của Nhà nước; theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số doanh nghiệp: 1800545163 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 02/11/2016 (đăng ký thay đổi lần 6).
- Vốn điều lệ: 300.00.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)

Top