Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang gồm có 5 phòng, ban chức năng : Kế toán – Tài vụ, Trả thưởng, Kinh doanh, Kế hoạch – Phát hành, Tổ chức – Hành chính.

* Các tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Đảng bộ Công ty: 43 Đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ có 5 đồng chí (4 nam, 1 nữ)

- Công đoàn cơ sở: 78 công đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn có 5 đồng chí (2 nam, 3 nữ)

- Đoàn Thanh niên: 12 đoàn viên. Ban Chấp hành Chi đoàn có 3 đồng chí (2 nam, 1 nữ)

Top